1. Az adatvédelem áttekintése
Általános információk
Az alábbi információk könnyen áttekinthető képet nyújtanak arról, hogy mi fog történni az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja weboldalunkat. A „személyes adatok” kifejezés magában foglal minden olyan adatot, amely felhasználható az Ön személyes azonosításához. Az adatvédelem tárgyával kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatunkat, amelyet e példány alatt mellékeltünk.

Adatok rögzítése a weboldalunkon
Ki a felelős az adatok ezen a weboldalon történő rögzítéséért (azaz az „adatkezelő”)?

Az ezen a weboldalon található adatokat a weboldal üzemeltetője dolgozza fel, akinek elérhetőségei ezen a weboldalon a „törvény által előírt információk” részben találhatók.

Hogyan rögzítjük az adatait?

Adatait velünk való megosztása eredményeként gyűjtjük. Ez lehet például olyan információ, amelyet a kapcsolatfelvételi űrlapunkba írt be.

Informatikai rendszereink automatikusan rögzítik az egyéb adatokat, amikor felkeresi weboldalunkat. Ezek az adatok elsősorban technikai információkat tartalmaznak (pl. Webböngésző, operációs rendszer vagy a webhely elérésének ideje). Ezeket az információkat automatikusan rögzítjük, amikor belép a weboldalunkra.

Milyen célokra használjuk fel az adatait?

Az információk egy része a weboldal hibamentes biztosításának garantálása céljából keletkezik. Egyéb adatok felhasználhatók a felhasználói minták elemzésére.

Milyen jogai vannak az adatait illetően?

Önnek joga van bármikor információt kapni archivált személyes adatainak forrásáról, címzettjeiről és céljairól anélkül, hogy díjat kellene fizetnie az ilyen nyilvánosságra hozatalért. Önnek joga van követelni adatainak helyesbítését, blokkolását vagy felszámolását. Kérjük, ne habozzon bármikor kapcsolatba lépni velünk a weboldal „A törvény által előírt információk” szakaszában feltüntetett címen, ha kérdései vannak ezzel vagy bármely más adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban. Önnek joga van panaszt is bejelenteni az illetékes felügyelő hivatalnál.

Sőt, bizonyos körülmények között joga van megkövetelni személyes adatainak kezelésének korlátozását. Részletekért olvassa el az „Adatkezelés korlátozásának joga” részben található adatvédelmi nyilatkozatot.

Elemzési eszközök és harmadik felek által biztosított eszközök
Lehetséges, hogy a böngészési mintákat statisztikailag elemzik, amikor meglátogatja weboldalunkat. Az ilyen elemzéseket elsősorban cookie-kkal és az általunk elemző programnak nevezett elemekkel végezzük. A böngészési minták elemzése általában névtelen; azaz a böngészési minták nem vezethetők vissza rád.

Lehetősége van kifogást emelni az ilyen elemzések ellen, vagy megakadályozhatja azok teljesítményét bizonyos eszközök használatával. Az eszközökről és a kifogásolási lehetőségekről az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban talál részletes információt.

2. Általános információk és kötelező információk
Adatvédelem
A weboldal és az oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Ezért személyes adatait bizalmas információként kezeljük, a törvényi adatvédelmi előírásoknak és ezen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően.

Amikor ezt a weboldalt használja, különféle személyes információkat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatokat tartalmaznak, amelyek felhasználhatók az Ön személyes azonosítására. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy mely adatokat gyűjtjük, valamint azokat a célokat, amelyekre ezeket az adatokat felhasználjuk. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból gyűjtik az információkat.

Ezúton azt tanácsoljuk, hogy az adatok interneten keresztüli továbbítása (azaz e-mailes kommunikáció útján) hajlamos lehet a biztonsági hiányosságokra. Nem lehet teljesen megvédeni az adatokat harmadik fél hozzáférésétől.

Információ a felelős félről (a GDPR-ben „adatkezelőnek” nevezik)
A webhely adatkezelője:

Daniel Loehe
Vila Caliças
Estrada da Albardeira
8600-302 Lagos, Portugália

Telefon: +35 1800 180 299
E-mail: info@algarvewatersport.com

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt hoz döntéseket a személyes adatok (pl. Nevek, e-mail címek stb.) Feldolgozásának céljairól és forrásairól.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása
Az adatfeldolgozási tranzakciók széles skálája csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Bármikor visszavonhatja a nekünk adott beleegyezését. Ehhez csak egy informális értesítést kell küldenie nekünk e-mailben. Ez nem érinti a visszavonás előtt történt bármilyen adatgyűjtés törvényességét.

Jog tiltani az adatgyűjtést különleges esetekben; a közvetlen reklámozás elleni kifogás joga (GDPR 21. cikk)
t adatok feldolgozása az Art. 6 szekció 1 lit. e vagy f GDPR, akkor bármikor jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen egyedi helyzetéből fakadó okok alapján. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló bármilyen profilalkotásra is. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogalap meghatározásához olvassa el ezt az adatvédelmi nyilatkozatot. Ha kifogást bejelentkezik, akkor már nem kezeljük az érintett személyes adatait, kivéve, ha képesek vagyunk olyan kényszerítő védelemre méltó okokat felmutatni az adatai feldolgozásához, amelyek felülmúlják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha a feldolgozás célja a jogi jogosultságok igénylése, gyakorlása vagy védelme (kifogás a GDPR 21. cikkének 1. szakasza alapján).

Ha személyes adatait a közvetlen reklámozás céljából kezeljük, akkor bármikor jogában áll kifogásolni az érintett személyes adatainak ilyen reklámozás céljából történő feldolgozását. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben kapcsolódik az ilyen közvetlen reklámokhoz. Ha kifogást emel, személyes adatait később nem használják fel közvetlen hirdetési célokra (kifogás a GDPR 21. cikkének 2. szakasza alapján).

Panasz naplózási joga az illetékes felügyeleti hivatalnál
A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt benyújtani egy felügyeleti ügynökségnél, különösen abban a tagállamban, ahol általában lakóhelyüket, munkahelyüket tartják fenn, vagy azon a helyen, ahol az állítólagos jogsértés bekövetkezett. A panasz naplózási joga érvényes minden más közigazgatási vagy bírósági eljárástól függetlenül.

Adathordozhatósághoz való jog
Önnek joga van megkövetelni, hogy adjunk át minden olyan adatot, amelyet automatikusan feldolgozunk az Ön beleegyezése alapján vagy a szerződés teljesítése érdekében, hogy Önnek vagy harmadik félnek adják át általánosan használt, géppel olvasható formátumban. Ha az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik vezérlőhöz, akkor ez csak akkor történik meg, ha ez műszakilag megvalósítható.

SSL és / vagy TLS titkosítás
Biztonsági okokból és a bizalmas tartalom továbbításának védelme érdekében, például vásárlási megrendelések vagy kérdések, amelyeket Ön a weboldal üzemeltetőjeként nyújt be nekünk, ez a webhely SSL vagy TLS titkosító programot használ. A titkosított kapcsolatot felismerheti, ha megvizsgálja, hogy a böngésző címsora „http: //” -ről „https: //” -re vált-e, valamint a zár ikon megjelenítésével is a böngésző sorában.

Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, akkor a nekünk továbbított adatokat harmadik felek nem olvashatják el.

Információ az adatokról, azok blokkolása, helyesbítése és felszámolása
Az alkalmazandó törvényi rendelkezések keretein belül Önnek joga van bármikor információkat kérni archivált személyes adatairól, azok forrásáról és címzettjeiről, valamint az adatainak feldolgozásának céljáról. Önnek joga lehet adatainak helyesbítését, blokkolását vagy felszámolását is. Ha kérdései vannak a témával kapcsolatban, vagy bármilyen más kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban, kérjük, ne habozzon bármikor kapcsolatba lépni velünk a „A törvény által előírt információk” részben megadott címen.

Feldolgozási korlátozások követelésének joga
Önnek joga van korlátozásokat követelni személyes adatainak feldolgozását illetően. Ehhez bármikor kapcsolatba léphet velünk a „A törvény által előírt információk” részben megadott címen. A feldolgozás korlátozásának követeléséhez való jog a következő esetekben érvényes:

Abban az esetben, ha vitatja az általunk archivált adatok helyességét, általában időre van szükségünk a követelés igazolásához. A vizsgálat folyamatban lévő ideje alatt joga van követelni, hogy korlátozzuk az Ön személyes adatainak feldolgozását.
Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása jogellenes módon történt / van, akkor lehetősége van arra, hogy az adatkezelés korlátozását követelje az adatok feldolgozásának korlátozása helyett.
Ha nincs többé szükségünk az Ön személyes adataira, és Önnek törvényes jogosultságok gyakorlásához, védelméhez vagy igényléséhez van szüksége, akkor joga van személyes adatainak feldolgozásának korlátozását követelni azok felszámolása helyett.
Ha kifogást emelt az Art. 21 szekció 1 GDPR, az Ön jogait és a mi jogainkat össze kell mérni. Mindaddig, amíg nincs meghatározva, kinek az érdekei érvényesülnek, joga van személyes adatainak feldolgozásának korlátozását követelni.
Ha korlátozta személyes adatainak feldolgozását, ezeket az adatokat – az archiválásuk kivételével – csak az Ön beleegyezésével, illetve jogi jogosultságok igénylésével, gyakorlásával vagy védelmével, illetve más természetes vagy jogi személyek jogainak védelmével lehet kezelni. vagy az Európai Unió vagy az EU tagállamai által hivatkozott fontos közérdekű okokból.

Rkéretlen e-mailek kilökése t
Kifogásoljuk, hogy a „Törvény által előírt információk” részben megadandó kötelező információkkal együtt közzétett kapcsolattartási információkat felhasználjuk olyan promóciós és tájékoztató anyagok küldésére, amelyeket kifejezetten nem kértünk. A weboldal és az oldalak üzemeltetői fenntartják a kifejezett jogot arra, hogy jogi lépéseket tegyenek promóciós információk kéretlen elküldése esetén, például SPAM-üzenetek útján.

3. Adatok rögzítése weboldalunkon
Sütik
Bizonyos esetekben weboldalunk és oldalai úgynevezett sütiket használnak. A sütik nem okoznak kárt a számítógépben, és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik célja, hogy weboldalunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket a számítógépére helyeznek, és amelyeket a böngésző tárol.

Az általunk használt sütik többsége úgynevezett „session cookie”. A webhelyünk elhagyása után automatikusan törlődnek. Más sütik addig maradnak archiválva az eszközén, amíg nem törli őket. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük böngészőjét, amikor legközelebb felkeresi weboldalunkat.

Beállíthatja a böngésző beállításait, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden alkalommal értesítést kapnak-e a sütik elhelyezéséről, és lehetővé teszi, hogy csak bizonyos esetekben fogadja el a sütiket, vagy kizárja a sütik elfogadását bizonyos helyzetekben vagy általában, valamint aktiválja az automatikus törlést böngésző bezárásakor. Ha inaktiválja a sütiket, akkor a weboldal funkciói korlátozottak lehetnek.

Az elektronikus hírközlési tranzakció végrehajtásához vagy bizonyos használni kívánt funkciók (pl. A bevásárlókosár-funkció) biztosításához szükséges sütik az Art. 6 szekció 1 lit. f GDPR. A weboldal üzemeltetője jogos érdeke a sütik tárolása az üzemeltető szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált biztosítása érdekében. Ha más cookie-kat (pl. A böngészési szokások elemzéséhez szükséges sütiket) kell tárolni, akkor ezeket külön kezeljük ebben az adatvédelmi nyilatkozatban.

Szervernaplófájlok
A weboldal és oldalai szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket a böngészője automatikusan közöl velünk. Az információ a következőket tartalmazza:

  • A használt böngésző típusa és verziója
  • A használt operációs rendszer
  • Hivatkozó URL
  • A hozzáférő számítógép gazdagépneve
  • A szerverkérdezés ideje
  • Az IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

Ezeket az adatokat az Art. 6 szekció 1 lit. f GDPR. A weboldal üzemeltetője jogos érdeke a műszakilag hibamentes ábrázolás és az üzemeltető webhelyének optimalizálása. Ennek elérése érdekében a szerver naplófájljait rögzíteni kell.

Kapcsolatfelvételi űrlap
Ha kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül nyújt be nekünk megkeresést, akkor a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott információkat, valamint az abban megadott bármely elérhetőségi adatot tároljuk, hogy kezeljük megkeresését, és további kérdések esetén. Az Ön beleegyezése nélkül nem osztjuk meg ezeket az információkat.

Ennélfogva a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön beleegyezésén alapul (GDPR 6. cikk, 1. bek.). Önnek jogában áll bármikor visszavonni minden olyan hozzájárulását, amelyet már adott nekünk. Ehhez csak egy informális értesítést kell küldenie nekünk e-mailben. Ez nem érinti a visszavonás előtt történt bármilyen adatgyűjtés törvényességét.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott információk mindaddig nálunk maradnak, amíg meg nem kéri az adatok felszámolását, az adatok archiválásához való hozzájárulásának visszavonását, vagy ha az információ archiválásának célja már nem áll fenn (pl. kérdésünkre adott válaszunk). Ez nem érinti a kötelező jogi rendelkezéseket – különösen a megőrzési időtartamokat.

Kérés e-mailben, telefonon vagy faxon
Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép kapcsolatba velünk, kérését, beleértve az összes ebből eredő személyes adatot (név, kérés), mi tároljuk és feldolgozzuk a kérés feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása az Art. 6. bekezdés 1 lit. b GDPR, ha kérése egy szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy ha szerződéskötés előtti intézkedések végrehajtására van szükség. Minden más esetben a feldolgozás az Ön beleegyezésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) és / vagy jogos érdekeinken (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) alapul, mivel jogos érdekünk fűződik a tényleges feldolgozáshoz. nekünk címzett kérésekből.

Az Ön által kapcsolatfelvételi kérelmek útján elküldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri, hogy töröljük, visszavonjuk a tároláshoz való hozzájárulását, vagy az adattárolás célja elévül (például a kérés teljesítése után).

A kötelező törvényi rendelkezéseket – különösen a törvényi megőrzési időszakokat – ez nem érinti.

4. Elemző eszközök és reklám
Google Analytics
Ez a webhely a Google Analytics internetes elemzési szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltatás nyújtója a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics úgynevezett sütiket használ. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket a számítógépén tárolnak, és amelyek lehetővé teszik annak elemzését, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. A cookie-k által a webhely használatával generált információkat általában az Egyesült Államokbeli Google szerverre továbbítják, ahol azokat tárolják.

A Google Analytics cookie-k tárolása és ezen elemző eszköz felhasználása az Art. 6 szekció 1 lit. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói minták elemzéséhez, hogy optimalizálja mind az online szolgáltatásokat, mind az üzemeltető hirdetési tevékenységét.

IP névtelenítése

Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP anonimizálási funkcióját. Ennek eredményeként az Ön IP-címét a Google rövidíti az Európai Unió tagállamaiban vagy más olyan államokban, amelyek ratifikálták az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményt, mielőtt azt az Egyesült Államokba továbbították. A teljes IP-címet a Google az Egyesült Államok egyik szerverére továbbítják, és ott csak kivételes esetekben rövidítik. A webhely üzemeltetője nevében a Google felhasználja ezeket az információkat annak elemzésére, hogy Ön hogyan használja ezt a weboldalt, hogy jelentéseket készítsen a weboldal tevékenységeiről, és hogy más szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének a webhely és az Internet használatához kapcsolódóan. . A böngészőjéből a Google Analytics szolgáltatással együtt továbbított IP-címet nem lehet egyesíteni a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

Böngésző plug-in

Lehetősége van megakadályozni a cookie-k archiválását azáltal, hogy megfelelő módosításokat hajt végre a böngészője szoftverének beállításain. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a weboldal összes funkcióját. Ezenkívül lehetősége van megakadályozni, hogy a cookie által létrehozott és a Google által a webhely használatához kapcsolódó adatokat (beleértve az IP-címet is) rögzítse a Google, valamint hogy ezeket az adatokat a Google feldolgozza a böngésző plug-injének letöltésével és telepítésével. a következő link alatt érhető el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

Kifogás az adatok rögzítése ellen

A következő linkre kattintva megakadályozhatja adatainak a Google Analytics általi rögzítését. Ez egy leiratkozási cookie elhelyezését eredményezi, amely megakadályozza az adatok rögzítését a webhely jövőbeni látogatása során: a Google Analytics deaktiválása.

A felhasználói adatok Google Analytics általi kezeléséről további információt a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.

Szerződéses adatfeldolgozás

Szerződéses adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk a Google-lal, és a Google Analytics használatakor a legteljesebb mértékben végrehajtjuk a német adatvédelmi ügynökségek szigorú rendelkezéseit.

Archiválási időszak

A Google által tárolt felhasználói vagy eseményszintű, cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz vagy hirdetési azonosítókhoz kapcsolódó adatok (pl. DoubleClick cookie-k, Android-hirdetési azonosítók) 14 hónap elteltével névtelenek lesznek vagy törlésre kerülnek. A részletekért kattintson a következő linkre: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdWords és Google Konverziókövetés
Ez a webhely a Google AdWords szolgáltatást használja. Az AdWords a Google Ireland Limited („Google”) online promóciós programja, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google AdWords programmal együtt használjuk a Konverziókövetés nevű eszközt. Ha rákattint a Google által közzétett hirdetésre, akkor egy konverziókövetési célú cookie kerül elhelyezésre. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket a böngésző a felhasználó számítógépére helyez. Ezek a sütik 30 nap elteltével lejárnak, és nem a felhasználók személyes azonosítására szolgálnak. Ha a felhasználó meglátogatja a webhely bizonyos oldalait, és a cookie még nem járt le, a Google és fel fogjuk ismerni, hogy a felhasználó rákattint egy hirdetésre, és linkelték erre az oldalra.

Minden Google AdWords-ügyfélnek más sütik vannak hozzárendelve. Ezek a sütik nem követhetők az AdWords ügyfelek webhelyein keresztül. A Konverziós süti segítségével nyert információkat konverziós statisztikák készítéséhez használják azon AdWords ügyfelek számára, akik a Konverziókövetés mellett döntöttek. A felhasználók megkapják azoknak a felhasználóknak a számát, akik rákattintottak a hirdetéseikre, és egy konverziókövetési címkével ellátott oldalhoz voltak kapcsolva. Nem kapnak azonban olyan információt, amely lehetővé tenné számukra a felhasználók személyes azonosítását. Ha nem szeretne részt venni a nyomon követésben, akkor lehetősége van ob-reelutasíthatja ezt a felhasználást azáltal, hogy a böngészőjén keresztül a felhasználói beállítások alatt egyszerűen deaktiválja a Google Konverziókövetés cookie-t. Ha ezt megteszi, akkor nem szerepel a konverziókövetési statisztikákban.

A „Konverziós” sütik tárolása és ennek a nyomkövető eszköznek az Art. 6 szekció 1 lit. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói minták elemzéséhez, az üzemeltető webkínálatának és hirdetéseinek optimalizálása érdekében.

A Google AdWords és a Google Konverziókövetés részletesebb információinak megtekintéséhez olvassa el a Google adatvédelmi irányelveit a következő címen: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy bármikor értesítést kapjon a sütik elhelyezéséről, és csak bizonyos esetekben engedélyezheti a sütik használatát, vagy kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését is a böngésző bezárásakor. Ha inaktiválja a sütiket, akkor a weboldal funkciói korlátozottak lehetnek.

Facebook Pixel
A konverziós arányok méréséhez weboldalunk a Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) látogatói aktivitási pixelét használja.

Ez az eszköz lehetővé teszi az oldal látogatóinak nyomon követését, miután összekapcsolták őket a szolgáltató webhelyével, miután egy Facebook-hirdetésre kattintottak. Ez lehetővé teszi a Facebook-hirdetések hatékonyságának elemzését statisztikai és piackutatási célokra, valamint a jövőbeni hirdetési kampányok optimalizálását.

Számunkra, mint a weboldal üzemeltetői számára az összegyűjtött adatok névtelenek. Nem áll módunkban következtetéseket levonni a felhasználók kilétével kapcsolatban. A Facebook azonban archiválja az információkat és feldolgozza azokat, hogy kapcsolatba lehessen lépni az adott felhasználói profillal, és a Facebook abban a helyzetben van, hogy az adatokat saját promóciós céljaira felhasználja a Facebook adatfelhasználási politikájának megfelelően. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg a Facebook-oldalakon, valamint a Facebookon kívüli helyeken. Mi, mint a weboldal üzemeltetője, nem ellenőrizhetjük az ilyen adatok felhasználását.

A Facebook Pixel használata az Art. 6 szekció 1 lit. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a hatékony reklámkampányokhoz, amelyek a közösségi médiát is magukban foglalják.

A Facebook adatvédelmi irányelveiben további információkat talál a magánélet védelméről: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Arra is lehetősége van, hogy inaktiválja az „Egyéni közönségek” remarketingfunkciót a hirdetésbeállítások részben a https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen részben. Ehhez először be kell jelentkeznie a Facebookra.

Ha még nincs Facebook-fiókja, deaktiválhat minden felhasználói alapú hirdetést a Facebook-on az Európai Interaktív Digitális Reklám Szövetség honlapján: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Bővítmények és eszközök
YouTube kibővített adatvédelmi integrációval
Webhelyünk a YouTube platform plug-injeit használja, amelyet a Google Ireland Limited („Google”) üzemeltet, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube-ot kibővített adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez a mód biztosítja, hogy a YouTube nem tárol semmilyen információt a webhely látogatóiról, mielőtt megnéznék a videót. Mindazonáltal ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kibővített adatvédelmi mód eredményeként kizárható lenne az adatok megosztása a YouTube-partnerekkel. Például, függetlenül attól, hogy videót néz-e, a YouTube mindig kapcsolatot létesít a Google DoubleClick hálózattal.

Amint elkezd egy YouTube-videót lejátszani a weboldalunkon, létrejön a kapcsolat a YouTube szervereivel. Ennek eredményeként a YouTube szerver értesítést kap arról, hogy melyik oldalunkat látogatta meg. Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjába, miközben meglátogatja webhelyünket, akkor engedélyezi a YouTube számára, hogy a böngészési mintákat közvetlenül hozzárendelje személyes profiljához. Lehetősége van ennek megakadályozására, ha kijelentkezik a YouTube-fiókjából.

Továbbá, miután elkezdett videót játszani, a YouTube különféle sütiket helyezhet el eszközén. Ezen sütik segítségével a YouTube információkat szerezhet a webhely látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videó statisztikák készítésére használják fel, hogy javítsák a webhely felhasználóbarát jellegét és megakadályozzák a csalási kísérleteket. Ezek a sütik addig maradnak az Ön eszközén, amíg nem törli őket.

Bizonyos körülmények között további adatfeldolgozási tranzakciók léphetnek életbe, miután elkezdtél játszani egy YouTube-videót, és amelyekre mi nem vagyunk képesek.

A YouTube használata azon alapul, hogy érdeklődünk az online tartalmunk vonzó bemutatása iránt. Az Art. 6 szekció 1 lit. f GDPR, ez egy legititárs érdeke.

Ha további információt szeretne arról, hogy a YouTube hogyan kezeli a felhasználói adatokat, kérjük, olvassa el a YouTube adatvédelmi irányelveit: https://policies.google. com / privacy? hl = hu.