1. Omówienie ochrony danych
Informacje ogólne
Poniższe informacje dostarczą Ci łatwego w nawigacji przeglądu tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przedmiotu ochrony danych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych, które zamieściliśmy poniżej tej kopii.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych na tej stronie (tj. „Kontroler”)?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie.

Jak rejestrujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępniania nam Twoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Informacje te są zapisywane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa, jeśli chodzi o Twoje dane?

Masz prawo w dowolnym momencie otrzymać informacje o źródle, odbiorcach i celach archiwizowanych danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia Twoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie internetowej. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwej instytucji nadzorującej.

Ponadto w określonych okolicznościach masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z oświadczeniem o ochronie danych w sekcji „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

1. Omówienie ochrony danych
Informacje ogólne
Poniższe informacje dostarczą Ci narzędzi analitycznych i narzędzi dostarczonych przez strony trzecie
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej istnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie. Takie analizy są wykonywane głównie za pomocą plików cookie i tego, co nazywamy programami analitycznymi. Z reguły analizy Twoich wzorców przeglądania są przeprowadzane anonimowo; tj. wzorców przeglądania nie można prześledzić wstecz.

Możesz sprzeciwić się takim analizom lub uniemożliwić ich wykonanie, nie używając niektórych narzędzi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat narzędzi i możliwości sprzeciwu, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych poniżej.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe
Ochrona danych
Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych. Dlatego traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy, a także do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu gromadzone są informacje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. Podczas komunikacji e-mailowej) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o osobie odpowiedzialnej (zwanej dalej „administratorem” w RODO)
Administratorem danych na tej stronie internetowej jest:

Daniel Loehe
Vila Caliças
Estrada da Albardeira
8600-302 Lagos, Portugalia

Telefon: +35 1800 180 299
E-mail: info@algarvewatersport.com

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również cofnąć udzieloną nam zgodę. Aby to zrobić, wystarczy, że prześlesz nam nieformalne powiadomienie e-mailem. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem jakiegokolwiek gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem. z łatwym w nawigacji przeglądem tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przedmiotu ochrony danych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych, które zamieściliśmy poniżej tej kopii.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych na tej stronie (tj. „Kontroler”)?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie.

Jak rejestrujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępniania nam Twoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Informacje te są zapisywane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa, jeśli chodzi o Twoje dane?

Masz prawo w dowolnym momencie otrzymać informacje o źródle, odbiorcach i celach archiwizowanych danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia Twoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie internetowej. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwej instytucji nadzorującej.

Ponadto w określonych okolicznościach masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z oświadczeniem o ochronie danych w sekcji „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

1. Omówienie ochrony danych
Informacje ogólne
Poniższe informacje dostarczą Ci narzędzi analitycznych i narzędzi dostarczonych przez strony trzecie
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej istnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie. Takie analizy są wykonywane głównie za pomocą plików cookie i tego, co nazywamy programami analitycznymi. Z reguły analizy Twoich wzorców przeglądania są przeprowadzane anonimowo; tj. wzorców przeglądania nie można prześledzić wstecz.

Możesz sprzeciwić się takim analizom lub uniemożliwić ich wykonanie, nie używając niektórych narzędzi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat narzędzi i możliwości sprzeciwu, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych poniżej.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe
Ochrona danych
Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych. Dlatego traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy, a także do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu gromadzone są informacje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. Podczas komunikacji e-mailowej) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o osobie odpowiedzialnej (zwanej dalej „administratorem” w RODO)
Administratorem danych na tej stronie internetowej jest:

Daniel Loehe
Vila Caliças
Estrada da Albardeira
8600-302 Lagos, Portugalia

Telefon: +35 1800 180 299
E-mail: info@algarvewatersport.com

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również cofnąć udzieloną nam zgodę. Aby to zrobić, wystarczy, że prześlesz nam nieformalne powiadomienie e-mailem. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem jakiegokolwiek gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem. z łatwym w nawigacji przeglądem tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przedmiotu ochrony danych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych, które zamieściliśmy poniżej tej kopii.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych na tej stronie (tj. „Kontroler”)?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie.

Jak rejestrujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępniania nam Twoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Informacje te są zapisywane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa, jeśli chodzi o Twoje dane?

Masz prawo w dowolnym momencie otrzymać informacje o źródle, odbiorcach i celach archiwizowanych danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia Twoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie internetowej. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwej instytucji nadzorującej.

Ponadto w określonych okolicznościach masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)
W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 rozdz. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twojej osoby

Szyfrowanie SSL i / lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony internetowej, ta strona korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po sprawdzeniu, czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje o blokowaniu, poprawianiu i usuwaniu danych
W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili zażądać informacji o zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania Twoich danych. Możesz mieć również prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia swoich danych. W przypadku pytań dotyczących tego tematu lub jakichkolwiek innych pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”.

Prawo do żądania ograniczeń przetwarzania
Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby to zrobić, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

W przypadku zakwestionowania prawidłowości zarchiwizowanych przez nas danych zwykle potrzebujemy trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. Na czas dochodzenia masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych zamiast ich usunięcia.
Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
Jeżeli złożyłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 Rozdz. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być wyważone. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyłączeniem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych. lub z ważnych powodów związanych z interesem publicznym, na które powołuje się Unia Europejska lub państwo członkowskie UE.

Odrzucanie niechcianych wiadomości e-mail
Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” w celu przesłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Pliki cookie
W niektórych przypadkach nasza witryna internetowa i jej strony używają tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w komputerze i nie zawierają wirusów. Celem plików cookie jest uczynienie naszej witryny bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Po opuszczeniu naszej witryny są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty na naszej stronie internetowej.

Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, aby otrzymywać powiadomienia o każdym umieszczeniu plików cookie i umożliwić akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach lub wyłączyć akceptację plików cookie w określonych sytuacjach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie. plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są wymagane do wykonania transakcji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz skorzystać (np.funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 rozdz. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić technicznie wolne od błędów i zoptymalizowane świadczenie usług operatora. Jeśli inne pliki cookie (np. Pliki cookie do analizy wzorców przeglądania) mają być przechowywane, są one omówione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Server log files
The provider of this website and its pages automatically collects and stores information in so-called server log files, which your browser communicates to us automatically. The information comprises:

  • The type and version of browser used
  • The used operating system
  • Referrer URL
  • The hostname of the accessing computer
  • The time of the server inquiry
  • The IP address

This data is not merged with other data sources.

This data is recorded on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in the technically error free depiction and the optimization of the operator’s website. In order to achieve this, server log files must be recorded.

Contact form
If you submit inquiries to us via our contact form, the information provided in the contact form as well as any contact information provided therein will be stored by us in order to handle your inquiry and in the event that we have further questions. We will not share this information without your consent.

Hence, the processing of the data entered into the contact form occurs exclusively based on your consent (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). You have the right to revoke at any time any consent you have already given us. To do so, all you are required to do is sent us an informal notification via e-mail. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data collection that occurred prior to your revocation.

The information you have entered into the contact form shall remain with us until you ask us to eradicate the data, revoke your consent to the archiving of data or if the purpose for which the information is being archived no longer exists (e.g. after we have concluded our response to your inquiry). This shall be without prejudice to any mandatory legal provisions – in particular retention periods.

ostateczne dane na podstawie przyczyn wynikających z Twojej wyjątkowej sytuacji. Dotyczy to również każdego profilowania opartego na tych przepisach. Aby określić podstawę prawną, na której opiera się jakiekolwiek przetwarzanie danych, zapoznaj się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, których to dotyczy, chyba że będziemy w stanie przedstawić ważne do ochrony podstawy do przetwarzania Twoich danych, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub jeśli cel przetwarzania to dochodzenie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, których to dotyczy, do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką bezpośrednią reklamą. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia RODO osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle ma miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo żądać, abyśmy przekazali Tobie lub osobie trzeciej wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przeniesienia danych do innego administratora, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne. F Twoje dane osobowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z oświadczeniem o ochronie danych w sekcji „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

Żądanie e-mailem, telefonicznie lub faksem
Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy dalej tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jeśli jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i / lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu zgłoszeń kierowanych do nas.

Dane przesłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem próśb kontaktowych pozostają u nas do momentu, gdy zażądasz od nas usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub wygaśnie cel przechowywania danych (np. Po wypełnieniu Twojej prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia analityczne i reklama
Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Pliki cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Masz możliwość zablokowania gromadzenia danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie rezygnacji, który zapobiega zapisywaniu Twoich danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: dezaktywacja Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics, zapoznaj się z Deklaracją ochrony danych Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Przetwarzanie danych umowy

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych kontraktowych z Google i wdrażamy w pełni rygorystyczne przepisy niemieckich agencji ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Okres archiwizacji

Dane dotyczące użytkownika lub poziomu incydentów przechowywane przez Google powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami reklam (np. Pliki cookie DoubleClick, identyfikator wyświetlania reklam w systemie Android) zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij poniższy link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdWords i śledzenie konwersji Google
Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program promocyjny firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W połączeniu z Google AdWords używamy narzędzia o nazwie Śledzenie konwersji. Jeśli klikniesz reklamę opublikowaną przez Google, zostanie umieszczony plik cookie do celów śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my będziemy w stanie rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został połączony z tą stroną.

Każdemu klientowi Google AdWords przydzielany jest inny plik cookie. Te pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem witryn internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Użytkownicy otrzymują całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamy i zostali połączeni ze stroną wyposażoną w tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które pozwoliłyby im osobiście zidentyfikować tych użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się takiemu użyciu, łatwo dezaktywując plik cookie Google Conversion Tracking w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Jeśli to zrobisz, nie będziesz uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie plików cookie „Conversion” i korzystanie z tego narzędzia śledzącego opiera się na art. 6 rozdz. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji oferty internetowej i reklam operatora.

Aby zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google, zapoznaj się z Polityką prywatności danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będziesz powiadamiany za każdym razem, gdy zostaną umieszczone pliki cookie i możesz zezwolić na pliki cookie tylko w określonych przypadkach lub wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, a także możesz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Piksel Facebooka
Aby zmierzyć nasze współczynniki konwersji, nasza strona internetowa korzysta z piksela aktywności odwiedzających Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

To narzędzie umożliwia śledzenie odwiedzających stronę po połączeniu ich ze stroną internetową dostawcy po kliknięciu reklamy na Facebooku. Umożliwia to analizę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynku oraz w celu optymalizacji przyszłych kampanii reklamowych.

Dla nas, jako operatorów tej strony internetowej, gromadzone dane są anonimowe. Nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych wniosków co do tożsamości użytkowników. Jednak Facebook archiwizuje te informacje i przetwarza je, dzięki czemu możliwe jest nawiązanie połączenia z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów promocyjnych zgodnie z Polityką wykorzystywania danych Facebooka. Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy na stronach Facebooka, a także w lokalizacjach poza Facebookiem. Jako operator tej witryny nie mamy kontroli nad wykorzystaniem takich danych.

Korzystanie z Piksela Facebooka odbywa się na podstawie art. 6 rozdz. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w skutecznych kampaniach reklamowych, które obejmują również media społecznościowe.

W Polityce prywatności Facebooka dodatkowe informacje na temat ochrony prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Masz również możliwość dezaktywacji funkcji remarketingu „Custom Audiences” w sekcji ustawień reklam pod https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz najpierw zalogować się na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz dezaktywować wszelkie reklamy oparte na użytkownikach Facebooka w witrynie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Wtyczki i narzędzia
YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych
Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek platformy YouTube obsługiwanej przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb zapewnia, że ​​YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę internetową, zanim obejrzą wideo. Nie musi to jednak oznaczać, że w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych można wykluczyć udostępnianie danych partnerom YouTube. Na przykład, niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko zaczniesz odtwarzać wideo YouTube w naszej witrynie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube podczas odwiedzania naszej witryny, umożliwiasz YouTube bezpośrednie przyporządkowanie wzorców przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto po rozpoczęciu odtwarzania wideo YouTube będzie mógł umieszczać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu. Za pomocą tych plików cookie YouTube będzie mógł uzyskać informacje o odwiedzającym naszą stronę internetową. Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności witryny dla użytkownika i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa. Te pliki cookie pozostaną na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

W pewnych okolicznościach dodatkowe transakcje przetwarzania danych mogą zostać uruchomione po rozpoczęciu odtwarzania filmu z YouTube, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube wynika z naszego zainteresowania prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 rozdz. 1 lit. f RODO, jest to uzasadniony interes.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w serwisie YouTube można znaleźć w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google. com / privacy? hl = pl.